At skifte navn

Et officielt navneskifte kan gøres på to forskellige måder; man kan enten vælge et kønsneutralt navn eller et traditionelt drenge- eller pigenavn.

Hvis man ønsker et traditionelt drenge- eller pigenavn, så skal navneændringen godkendes af Sexologisk Klinik. Baggrunden for dette er Navnelovens § 13, der angiver at traditionelle drenge- og pige- navne skal svare til personens tildelte køn samt Navnelovens § 13 stk. 3, der giver mulighed for undtagelse for transkønnede. Navneloven kan læses her.

Et kønsneutralt navn kræver ikke en særlig godkendelse. Der er en liste over godkendte kønsneutrale navne her.

På  borger.dk kan man søge elektronisk om navneskifte, men der er ingen vejledning om, hvordan man søger om godkendelse af undtagelsen for transkønnede. Der er dog mulighed for at vedlægge supplerende dokumentation, hvor man kan uploade et dokument som dette: “Vi søger om navneændring jvf. navneloven LBK nr. 1816 af 23/12/2015 §13 stk. 3 for cpr. nr. xxxxxx-xxxxx  TidligereFornavn Efternavn til NyeFornavn Efternavn, idet barnet som transkønnet ønsker et navn, der svarer kønsidentiteten.”

Den digitale ansøgning behandles af sognekontoret, (hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født), der sender ansøgninger efter Navnelovens § 13 stk. 3 videre til Statsforvaltningen, som involverer Sexologisk Klinik.