Generalforsamling søndag den 4. marts 2018

FSTB indkalder til ordinær generalforsamling søndag den 4. marts 2018 kl. 13.00 – 15.00 med dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag sendes til foreningenfstb@gmail. com og skal være foreningen i hænde senest søndag den 18. februar. Generalforsamlingen afholdes i Testhuset A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup. Deltagelse er gratis, men af hensyn til let forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding med antal personer sendes til foreningens mail senest den 28. februar. PS! husk at forny evt. stemmeberettiget medlemskab i god tid inden generalforsamlingen