Mulighed for behandling

Mulighed for behandling til transkønnede børn og unge

I Danmark er den eneste mulighed for behandling til transkønnede børn og unge på Sexologisk Klinik i København, der siden 2012 har haft monopol på behandlingen af transkønnede. Tilbuddet til børn og unge blev oprettet i januar 2016. Sexologisk Klinik forventer, at der vil være 120-130 børn og unge om året, der henvender sig.

Muligheder for hormoner

Siden januar 2016 har det været muligt for transkønnede børn og unge at få stophormoner, der kan udskyde puberteten, samt krydshormoner fra 16 års alderen.

Stop-hormoner

Fra 12 årsalderen kan transkønnede børn og unge få pubertetsbremsende behandling (stop-hormon), når puberteten er startet. Behandlingen sætter puberteten på pause og er den samme som anvendes til behandling af for tidlig pubertet hos børn. Når behandlingen standses, så fortsætter puberteten igen.

Læs mere om stop-hormoner i pjecen om behandling af for tidlig pubertet her

Krydshormoner

Fra 16 årsalderen kan unge få krydshormoner, dvs. østrogen til transpiger og testosteron til transdrenge. Unge skal have været tilknyttet Sexologisk Klinik mindst 1 år for at få hormoner.

Læs mere om behandling med østrogen her og om testoteron her

Læs om behandling med kønshormoner i forhold til børn med forsinket pubertet her

Processen

Beskrivelsen af processen er baseret på oplevelserne for de transkønnede og unge, som vi har kendskab til og som er, eller har været igang med processen.

Egen læge

Transkønnede børn og unge skal henvises af egen læge til Sexologisk Klinik.

Sexologisk Klinik

På Sexologisk Klinik skal børn og unge have 5 samtaler, hvorefter der henvises til Bispebjerg Hospital. Der kan være ventetid for at komme i gang med forløbet på Sexologisk Klinik. 

Efter henvisningen til Bispebjerg samt efter opstart af stophormoner/krydshormoner skal man fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik.

Sexologisk Klinik er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Der er links til Sexologisk Klinik her.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal transkønnede og unge have foretaget intelligenstest, fremvise en skoleudtalelse, udfylde spørgeskemaer og udredes for en række psykiatriske diagnoser (skizofreni, autisme m.v.).

Efter udredningen drøftes den enkeltes sag på en fælles konference for Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt Vækst og Reproduktion. Hvis man godkendes på konferencen til at gå videre i forløbet, henvises der til Klinik for Vækst og Reproduktion.

Efter henvisningen til Klinik for Vækst og Reproduktion skal man fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik, og i nogle tilfælde også med samtaler på Børne- Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg.

Der kan være ventetid for at komme i gang med forløbet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som er en del af Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden. Der er links til Bispebjerg Hospital her

Klinik for Vækst og Reproduktion

Klinik for Vækst og Reproduktion kan give stophormoner og senere krydshormoner.

Inden opstart af stophormoner laves en undersøgelse af, hvor fremskreden puberteten er. Der foretages en knoglescanning og blodprøver, måling af højde og vægt samt andre fysiske undersøgelser.

Stophormoner gives ved injektion hver 3. måned (i opstarten oftere). I forbindelse med injektionerne foretages kontrol i form af blodprøver samt evt. højde- og vægtmålinger.

Krydshormoner gives i form af plaster eller tabletter.

Efter opstart af stophormoner/krydshormoner skal man fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik, og i nogle tilfælde også med samtaler på Børne- Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg.

Klinik for Vækst og Reproduktion er en afdeling på Rigshospitalet i Region Hovedstaden.  Der er link til Klinik for Vækst og Reproduktion her

Behandlingen varetages af et tværfagligt team bestående af Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt Klinik for Vækst og Reproduktion, med Sexologisk Klinik som den koordinerende instans. Det indebærer, at man skal igennem alle led, får man kan få behandling.

Pjece fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pjecen fra Region Hovedstadens Psykiatri er fra 2016 og beskriver muligheden for vejledning og behandling. Pjecen kan læses her