At ændre juridisk køn

Når man fylder 18 år, så kan man søge om at få ændret de sidste cifre i sit personnummer og derved opnå en ændring af sit juridiske køn. Det kaldes også juridisk kønsskifte.  I FSTB arbejder vi for, at det også kan blive muligt for børn og unge under 18 år. Læs mere om FSTBs holdning her.
Her en beskrivelse af, hvordan man kan søge om en ændring af sit personnummer med de nuværende regler.

Ansøgning og reflektionsperiode
Man kan søge om at ændre sit cpr. nr. når man fylder 18 år. Man skal bekræfte sin ansøgning efter en obligatorisk refleksionsperiode på 6 måneder og derefter får man tildelt et nyt personnummer.

Ansøgning til CPR kontoret
Ansøgningen om ændring af personnummer skal sendes til CPR kontoret, der sender en skriftlig bekræftelse om at ansøgningen er modtaget med datoen for modtagelsen af ansøgningen. 6 måneder efter datoen for modtagelsen skal ansøgningen bekræftes, hvilket beskrives på cpr.dk. Læs mere om ansøgningsproceduren i vejledning til ansøgning om nyt personnummer

Praktiske udfordringer ved ændring af CPR nummer
Mange systemer bliver automatisk opdateret, når dit personnummer bliver ændret, men der kan opstå problemer, fordi oplysninger ikke bliver overført til dit nye personnummer. Her er hvad CPR kontoret skriver om praktiske udfordringer. De praktiske udfordringer kan opstå i banken, uddannelsesinstitutioner i forhold til eksamensbevis m.v.

Hvad man selv kan gøre
Det kan være en god idé at orientere de steder, som man har kontakt med, og som anvender cpr. numre om at man skifter cpr nummer. Det er praktisk at gøre det før ændringen af cpr.nummeret. Det kan være steder som bank/pengeinstitut, SU-kontor, uddannelsesinstitution, arbejdsgiver og lign. I nogle kommuner er det muligt at få et ID-kort ved borgerservice, der kan anvendes i overgangsperioden.

Kønsspecifikke sundhedsmæssige undersøgelser
Sundhedssystemet indkalder til sundhedsmæssige undersøgelser på baggrund af personnummeret. Derfor vil du blive indkaldt til de kønsspecifikke sundhedsundersøgelser, der svarer til dit personnummer.

Værnepligt
Indkaldelse til værnepligt er koblet til personnummeret. Da man typisk bliver indkaldt til Forsvarets Dag før man er fyldt 18,5 år har det dog ikke nogen praktisk betydning med de gældende regler.