At skifte navn

Et officielt navneskifte kan gøres på to forskellige måder; man kan enten vælge et kønsneutralt navn eller et traditionelt drenge- eller pigenavn.

Ændring til et kønsneutralt navn
Et kønsneutralt navn kræver ikke en særlig godkendelse. Der er en liste over godkendte kønsneutrale navne her.

Ændring til et traditionelt drenge- eller pigenavn
Hvis man ønsker et traditionelt drenge- eller pigenavn, så skal navneændringen godkendes af Sexologisk Klinik. Baggrunden for dette er Navnelovens § 13, der angiver at traditionelle drenge- og pigenavne skal svare til personens juridiske køn samt Navnelovens § 13 stk. 3, der giver mulighed for undtagelse for transkønnede. Navneloven kan læses her.

Sådan søger man om et navneskifte
På  borger.dk kan man søge elektronisk om navneskifte, men der er ingen vejledning om, hvordan man søger om godkendelse til at skifte navn efter undtagelsen for transkønnede. Der er dog mulighed for at vedlægge supplerende dokumentation, hvor man kan uploade et dokument som dette:
“Vi søger om navneændring jvf. navneloven LBK nr. 1816 af 23/12/2015 §13 stk. 3 for cpr. nr. xxxxxx-xxxxx  TidligereFornavn Efternavn til NyeFornavn Efternavn, idet barnet som transkønnet ønsker et navn, der svarer kønsidentiteten.”
Den digitale ansøgning behandles af sognekontoret[1], der sender ansøgninger efter Navnelovens § 13 stk. 3 videre til Familieretshuset, som involverer Sexologisk Klinik.

[1] Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.