Bestyrelsen

Bestyrelsen består af
Forperson:  Marie Elisabet Lind-Thomsen
Næstforperson: Helge Sune Nymand
Kasserer:  Louise Kristine Vigsnæs
Bestyrelsesmedlem: Brian Lang
Bestyrelsesmedlem: Anna Adelfred

Henvendelse til foreningen kan ske til
Mail: fstb@fstb.dk