Bestyrelsen

Bestyrelsen består af
Forperson:  Marie Elisabet Lind-Thomsen
Næstforperson: Helge Sune Nymand
Kasserer:  Louise Kristine Vigsnæs
Bestyrelsesmedlem: Michala Fog Hansen
Bestyrelsesmedlem: Brian Lang
Suppleant: Anna Adelfred