Europæisk undersøgelse om LGBTI personers vilkår

Forskere har igangsat en undersøgelse af LGBTI personers vilkår i europæiske lande med henblik på at kortlægge og forbedre vilkårene.

Personer der selv identificerer sig som LGBTI personer og som er 15 år eller ældre er inviteret til at besvare skemaet som findes her:

https://www.lgbtisurvey.eu/lgbti/?campaign_id=155&utm_source=ILGA&utm_medium=orgs&utm_campaign=ILGA_orgs_INTL

Invitationen gælder således også transkønnede binære eller non-binære unge på eller over 15 år. Deltagelse er naturligvis anonym og henvender sig udelukkende til den unge selv. Forældre og pårørende skal således ikke besvare spørgsmål for eller på vegne af den unge.

Undersøgelsen fokuserer på diskrimination og hadforbrydelser og måler udviklingen siden sidste undersøgelse i 2012. Resultatet skal bruges til at målrette indsatsen for bedre levevilkår.