Interviews: Forældre og børn søges til speciale på RUC

Beslutninger vedrørende kønsmodificerende behandling for børn og unge transpersoner kan være komplekse. Vi, Vibe og Ditte, ønsker at skabe viden om inddragelse af børn og unge transpersoner i beslutninger vedrørende kønsmodificerende behandling og bidrage konstruktivt til området. Netop dét vil vores speciale omhandle.

I den forbindelse vil vi gerne tale med børn og unge under 18 år og forældre til børn, der er i gang med eller har været igennem udredning, afklaring eller behandling. Vi håber på at kunne komme til at interviewe børn/unge og forældre om deres oplevelser og erfaringer med inddragelse i beslutningerne, og de eventuelle udfordringer der kan være. Vi vil både gerne tale med forældre og børn, men også dig der ønsker at deltage uden dit barn, eller dig der ønsker at deltage uden dine forældre.

Vi ønsker at foretage interviewene i uge 37, 38 eller 39 og er fleksible med tid og sted. Interviewet vil vare en times tid og du kan indgå anonymt i specialet.

Hvis du er interesserede i at deltage, vil vide mere eller har spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte os her eller på mailen dittebak92@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Ditte og Vibe