Mulighed for behandling

I Danmark er den eneste mulighed for behandling til transkønnede børn og unge på Sexologisk Klinik i København. I februar 2019 oplyste Sexologisk Klinik til FSTB at udredningen kan gøres på 6 måneder. Hvis I har oplevelser, der er væsentlig anderledes end beskrevet her, så kontakt gerne FSTB.

Processen

Egen læge

Transkønnede skal henvises af egen læge til Sexologisk Klinik.  Der er desværre flere oplevelser med læger, der ikke har kendskab til proceduren, henviser til forkerte instanser eller iøvrigt forsinker henvisningen. Hvis det er tilfældet, kan lægen anbefales at kontakte Sexologisk Kliniks for at høre om processen.

Sexologisk Klinik

Der kan være ventetid for at komme i gang med forløbet på Sexologisk Klinik. På Sexologisk Klinik skal børn og unge først have 5 samtaler, hvorefter man henvises videre. Efter henvisningen skal man fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik. Sexologisk Klinik er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Læs mere om Sexologisk Klinik her.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling stiller ikke krav, om en psykiatrisk udredning, men alligevel ledes mange transkønnede børn og unge gennem en udredning på Bispebjerg. Udredningen består af intelligenstest, fremvisning af skoleudtalelse, udfyldelse af diverse spørgeskemaer og udredning for en række psykiatriske diagnoser (skizofreni, autisme m.v.). Efter udredningen drøftes den enkeltes sag på en fælles konference for Sexologisk Klinik, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt Vækst og Reproduktion. Hvis man godkendes på konferencen til at gå videre i forløbet, henvises der til Klinik for Vækst og Reproduktion.

Efter henvisningen til Klinik for Vækst og Reproduktion skal mange børn og unge fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik, og i nogle tilfælde også med samtaler på Børne- Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg.

Der kan være ventetid for at komme i gang med forløbet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som er en del af Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden. Der er links til Bispebjerg Hospital her

Klinik for Vækst og Reproduktion

Klinik for Vækst og Reproduktion kan give stophormoner og senere krydshormoner. Inden opstart af stophormoner laves en undersøgelse af, hvor fremskreden puberteten er. Der foretages en knoglescanning og blodprøver, måling af højde og vægt samt andre fysiske undersøgelser. Stophormoner gives ved injektion hver 3. måned (i opstarten oftere). I forbindelse med injektionerne foretages kontrol i form af blodprøver samt evt. højde- og vægtmålinger. Krydshormoner gives i form af plaster eller tabletter.

Efter opstart af stophormoner/krydshormoner skal man fortsat deltage i samtaler på Sexologisk Klinik, og i nogle tilfælde også med samtaler på Børne- Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg.

Klinik for Vækst og Reproduktion er en afdeling på Rigshospitalet i Region Hovedstaden.  Der er link til Klinik for Vækst og Reproduktion her

Muligheder for behandling

Stop-hormoner

Transkønnede børn og unge kan få pubertetsbremsende behandling (stop-hormon), når puberteten er startet (Tanner stadium 2). Behandlingen sætter puberteten på pause og er den samme som anvendes til behandling af for tidlig pubertet hos børn. Når behandlingen standses, så fortsætter puberteten igen. Læs mere om stop-hormoner i pjecen om behandling af for tidlig pubertet her i pjece fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

Krydshormoner

Krydshormoner er østrogen til transpiger og testosteron til transdrenge. Læs mere om behandling med østrogen her og om testoteron her. Læs om behandling med kønshormoner til børn med forsinket pubertet her. Pjecerne er fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

Topoperation og epilering

Sundhedsstyrelsens ” Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold” giver mulighed for at henvise unge under 18 år til top-operation (brystkirurgi) samt epilering i ansigtet (kan være relevant for transpiger).

Mulighed for færre ture til behandling i København

Det er lykkedes at få en (lille) del af behandlingen af transkønnede børn flyttet fra København:

  • Børn og unge i stophormonbehandling kan nu få indsprøjtning med stophormon hos egen læge hver anden gang. Det gælder de børn og unge, der ikke er nået til krydshormonbehandling. Det forudsætter, at egen læge kan tage blodprøver og sende dem til analyse på Rigshospitalet (ikke det lokale sygehus). Muligheden er beskrevet i dette Brev til FSTB august 2018

Pjece fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mulighederne for vejledning og behandling er også beskrevet her i pjece fra Region Hovedstadens Psykiatri fra 2016.

Sundhedsstyrelsens vejledning

Rammerne for behandling er beskrevet af Sundhedsstyrelsen i ” Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold”. Den nyeste vejledning er fra d. 16/8 2018 og kan læses her.
Vejledningen stiller krav om, at et behandlingssted skal have mindst mindst 20 nye forløb om året (afsnit 4.1). Da Sexologisk Klinik forventer 120-130 nye børn og unge om rådet, så burde der være mulighed for, at flere regioner kunne varetage opgaven.