Betegnelser

Betegnelser og begreber

Her er en kort introduktion til betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed

At være transkønnet er, når ens kønsidentitet ikke svarer til det køn, som man fik tildelt ved fødslen. At være transkønnet handler om identitet og hvordan man oplever sig selv. At være transkønnet handler ikke om, hvordan man udtrykker sig gennem adfærd og påklædning. At være transkønnet handler heller ikke om seksualitet.

Transdrenge og transmænd identificerer sig som drenge/mænd, men fik tildelt et kvindeligt køn ved fødslen.

Transpiger og kvinder identificerer som piger/kvinder, men fik tildelt et mandligt køn ved fødslen.

At miskønne er et begreb, der beskriver når man anvender de forkerte pronomener (som f.x. han, hun eller hen) om en person. F.x. når en transkvinde omtales som “han”. På engelsk anvendes begrebet “misgendering” om at miskønne.

En binær kønsforståelse giver kun plads til to former for kønsidentitet og kønsudtryk; enten det maskuline mand/dreng eller det feminine, kvinde/pige. Køn opfattes som to uafhængige, modsatte former.

En non-binær kønsopfattelse giver mulighed for gråzoner mellem det feminine og maskuline, hvor man som person kan være både-og, enten-eller eller noget helt andet.

 
Kilde: Oversigten er udarbejdet med inspiration fra Amnesty Internationals “Ordbog